ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (Protection of personal data)

Please contact us!

УСЛОВИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679

За да използва САЙТА, ​​ПОТРЕБИТЕЛЯ дава съгласието си ЕКОФАЙЬР ФРАНС" ООД да събира и обработва личните м у данни и декларира, че е запознат/а с:

 • This is the title of the book and the name of the user.
 • доброволния характер на последиците от о тказа за предоставянето им
 • Please note, please contact us at ДОСТАВ ЧИКА данни
 • получателите this category получатели, на които могат да бъдат разк рити данните

КОИ СМЕ НИЕ?

eco-fire-france.fr is the site of the company ЕКОФАЙЬР ФРАНС" ООД и в целия сайт понятията „ние“, „нас“, „наш“, „EcoFire“, “EcoFire France” или „EmotionsFactory“ се отнасят до "ЕКОФАЙЬР ФРАНС" ООД. Бъласно Българското законодателство с булстат BG207323047 and адрес на регистр ация: гр. София 1000, Област София (sтолица); ище
Екзарх Йосиф, Ne 93, ет. The policy cannot be ignored by the product you receive. You will be informed of the details, and the details of the order will not be sent to you. ашите лични данни.

What's the name?

EcoFire France Please note that your account is registered. No, you're the first person to know about your profile. нас. The registrant of the ПОРЪЧКА and попълването на формуляра с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛЯ декларира, че е съгласен всички п Redeposited from the next day of the day, the hotel is located in the center of the building. АВЧИКА и дава съгласие, че личните му данни, могат да бъдат съхранени and използвани от ДОСТАВЧИКА и от неговите партньор и по договор за:

 • Marketing denomination, it's about търговск и съобщения (оферти, промоции, на Д ОСТАВЧИКА и на трети лица, скоито ДОСТАВЧИКА има отношения от всякакъ в вид) на предоставените e-mail адреси от ПОТРЕБИТЕЛЯ
 • Please note that the customer's order is listed in the customer's account, and the customer's order is indicated by the customer's order. яне на клиентско обслужване, предоставяне на достъп до определени фун кционалности in an electronics store
 • Изпращане на съобщения от ДОСТАВЧИ КА
 • There are no statistics that may be used in advance. качества на услуги and изображението на САЙТА и за създаване на нови характ features, elements, promotions, functionality and new uses
 • Пазарни изследвания и др.

ЛИЧНИ ДАННИ НЕОБХОДИМИ ЗА ОФОРМЯНЕТО НА ПОРЪЧКА

This is where the port comes from EcoFire France And it's not the first time you've been there. пълнението на поръчката Ви:

 • Dве имена
 • Phone
 • Имейл адрес
 • Address to the address (where the address is given to the office)

No information is included in the invoice/casov good (in this case). Please note that this is the place where the board is located, and it is placed on the door. ки. And then there is a problem with the delivery of the door, which is not the problem. This is the information you need. Previously, you had to take care of yourself and the new one. It was delivered to the store.

ДАННИ, СЪБИРАНИ ПРИ ДОСТЪПВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Всеки път, когато ПОТРЕБИТЕЛЯ достъпи до страница от EcoFire France и различните менюта в нея, ДОСТАВЧИКА получава информация, под формат In this information you can find the following information:

 • страницата, която and препратила ПОТРЕБИТЕЛЯ към нас;
 • страниците, които ПОТРЕБИТЕЛЯ е посетил;
 • IP-адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
 • data and delivery date;
 • Information about the call and operation of the system, contact the ПОТРЕБИТЕЛЯ пол зва;

КОНТАКТНИ ФОРМИ

Информацията предоставена от ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством формата за кон takti in the bag it is located in the same place it is located in the hotel. If you pay 30 days, you will receive your mail. Please contact us to contact us. ъде използвана за marketing цели!

Контактните форми на сайта могат да бъдат открити на страницата КОНТАКТ И.

КОМЕНТАРИ

Когато ПОТРЕБИТЕЛЯ остави коментар под статия или ревю за продукт, Д ОСТАВЧИКА събира, както информацията, която ПОТРЕБИТЕЛЯ предоставя, та ка и неговият IP адрес и използваният браузър. It's about information and non-information, it's about identity. Iran is a spam comment.

Contact your email address (by email address) to send your email address to Gravatar. If you paint a picture of it, you will find it in Gravatar. The following wording is used in the protection of Gravatar: https://automattic.com/privacy/

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

The way to subscribe is to receive information from the newsletter, or from the email address below. ожем ви изпращаме ексклузивни имейли с промоционално и / или информ ационно съдържание. Имейлите ще включват функция „Отписване“, ако не желаете да получават е подобни съобщения.

ИНФОРМАЦИЯ ПОЛУЧАВАНА ОТ СВЪРЗАНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТРЕТИ СТРАНИ

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ свърже или се регистрира in САЙТА, ​​като изп Your profile is used on this site (by Facebook, Google), by other people. и информация от третата страна, която е необходима за създаването на проф ил в САЙТА. Информацията, която се предоставя на ДОСТАВЧИКА от третата страна мож And it's the place where you're going, and the place where you're going is pre-delivered. истрация в САЙТА.

In this section, you will find the profile you are looking for if you are looking for the right one. From the source and technology you can hear the truth, the action and the system Preparation of information on technology site.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Времето, за което ДОСТАВЧИКА съхранява личните данни от направените поръчки е, както следва:

 • For your profile, the company does not have to be sent to you. There are 5 years of automatic switching on and off the system;
 • Please note, remove and unscrew the automatic transmission. The system is switched on until 12 months;
 • Let's see if it's an anonimization by the door, it's on the other side. вършили успешно преди повече от 2 години;

“БИСКВИТКИ”/COOKIES

Please note that cookies are stored in your email address. технологии в сата. This technology is the subject of this article and it is the subject of this article. почти всяко търговско имейл съобщение, изпращано по интернет, и се на ричат ​​„бисквитки“. Please note that this is the site and the username is the “Cookies” option. If so, this is the priority you need to set “Cookies”.

You can start by placing cookies, and then place them This function can be downloaded from aboutcookies.org by a post aboutcookies.org. This is a detailed information about cookies and cookies. анените браузъри.

КАКВО Е “COOKIES”?

“Cookies” are your little ones, and they are set by your computer via your website. , you can post and it will be sent to the directorate ви. Следващия път, когато посетите същия сайт, браузърът прочита “Cookie” is If you have information about this item, you will receive “Cookie”.

ЗАЩО ИЗПОЛЗВАМЕ “COOKIES”?

Cookies are set by their functionality and are included in the key. You will find it possible to work in the snow. No cookies are stored, they are named by you, they are listed The location of the device is not correct. Please note that this is the first order of the day. а cookies, но Вие може да ги забраните уведом явани при приемането им.

It's a predvid, it's a priority for your cookie, there's a function on my phone And this work is not necessary.

Бисквитките на този уеб сайт се използват за различни цели. The latest sports news has been announced, and you can find out more about this website, it says:

Non-functional - these biskovitki are non-neoplastic, because they are connected to the base and are installed It does not have any functionality. Без тях онлайн пазаруването е невъзможно. These jewelry are placed in the product, the item is posted в „пазарската си количка“, когато използвате онлайн магазина. These biskvites are intended to be used by the guests я, които сте разгледани продукти). These cookies are not included in your personal identity. о извън рамките на този уеб сайт.

Biscuits for effectiveness - these cookies contain anonymity and the information you can use is stored т уеб сайта, например кои страници потребителите посещават най-често и дали те получават съобщения за грешка. These cookies are not placed in the design and work on the site in the snow. ещи версии. This statistic is by the name of your person. о, тя е с с групов, and не персонален характер. Please note that these cookies are not registered, but they are personally targeted by your recipient. This is how marketing is initiated.

Бисквитки за препратки - може да използваме бисквитки за препратки, ко It is intended to be sent to you by our customers. тньори. These biskovitki are identified by the identification of the stone, which is the name given to it. Bизнес партньори препратят някого към нашия уебсайт, както и дали пос Please note that the product in question is not included in the product. This information is posted on the website, not on this website. мо че да можете да бъдете идентифицирани пр яко.

Biscuits in three parts - някои бисквитки, съхранени при посещението ви нашия уебсайт, мож And this is how the company operates. Name: This is the site of the website and the button on the „Hares” ва ми“ или друг подобен бутон на социална мрежа, тази социална мрежа може After switching on and off the button, you can activate the function. ността на бутона, както и за други цели. No control is required for the bibs. (For the latest information, please forward your request to your email address) зи социална мрежа)

КОЛКО ВРЕМЕ ПАЗЯТ “COOKIES”?

The jewelry is the same as the product of the post. ето ви. This is the story of biskovitki in this session. Други, наричани постоянни бисквитки, може да останат съхранени на ком пютъра ви след посещението и сайта ни може да ги използва всеки път, ко гато го посетите повторно.

КАК ДА ИЗКЛЮЧИТЕ “COOKIES”?

Please note that Cookies must be placed in this way. This email is pre-prepared for cookies that are set by the first-party cookies. нте браузъри:

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari

The key is the key to the biskvitekite, the moss in the dovede This does not require any functionality on the site.

ВГРАДЕНО СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ДРУГИ САЙТОВЕ

The next page is to share my coffee with my sister. тове (YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest и др.). Когато ПОТРЕБИТЕЛЯ достъпи страница с вградено съдържание е все едн о ПОТРЕБИТЕЛЯТ е достъпил и сайта, от който е вградено съдържанието.

The device is connected to the information provided by ПОТРЕБИТЕЛЯ, when installed Cookies (бисквитки) and their проследяват интеракцията на ПОТРЕБИТЕЛЯ с вграденот о съдържание, в случай, че сте влезли в профила си на въпросните сайтов And then you can send it to ДОСТАВЧИКА.

GOOGLE ANALYTICS

This is referred to as Google Analytics (“Analytical Analytics”), referred to as the analysis, predicated on it. на от Google Inc (“Google”). Google Analytics използва Cookies (“бисквитки“), preедставляващи текстови файлове запаметени On the computer, it will be analyzed by the computer and installed on the computer. от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Information is posted on your website, used in Google Analytics, and is already in advance. ъхранявана от Google на сървъри в САЩ. If you have an active IP address, you can connect Google to the clock. Our IP address is ПОТРЕБИТЕЛЯ. Same as the key to the IP address you have entered and sent to the chat но на сървъри в САЩ.

If you are looking for information, Google will find you the information you need. зползването на сайта, за съставяне на отчети за уеб-active и предоста If there is a remote control, it will be installed on the network.

Google's IP address is linked to Google Analytics. други данни, you can find it on Google. The name given to the recipient is the symbol of the heart. It's in Google, it's where you get it and it's installed. Please note here:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

In this case, it is important to note that this is the source of the message. но до съответния браузър и компютър и след инсталирането му не е възм However, this page is activated by Google Analytics.

Declared by the name of Google: http://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/

FACEBOOK

This site is registered with Facebook Pixel, and has been requested by Facebook.

Facebook Pixel is hosted on Facebook by Facebook. However, you can link to Facebook.

You can access your Facebook Pixel profile through your Facebook profile. The cat is posted on your profile if you're on Facebook and it's your profile. остъпвате нашия САЙТ.

Повече за Политиката за защита на личните данни на Facebook може да намерите тук: https://www.facebook.com/about/privacy/

Original document: Art. 6 (1) f GDPR.

This site describes the functionality of “Custom Audiences” on Facebook Inc. (described on the website) ст „Фейсбук“). Please note that the payment is due to the receipt and the receipt. ирани на техните интереси (наричани за краткост „Фейсбук реклами“). Фейсбук рекламите се виждат от потребителите при посещение на society The Facebook page is one of the most popular sites on Facebook. Вашият браузър автоматично осъществява директна връзка със сървърит And this is the place where you can read. Please note that the house is located in the house where you are staying. иране и използване на данни от Фейсбук чрез тази функция, затова ви инфо рмираме според нашето ниво на знания и достъпност до функцията „Custom Audiences” и свързаните с нея услуги.

Чрез интеграцията in на „Custom Audiences” in Фейсбук, Фейсбук получава информация за посетеното от вас съдържание от нашия уеб сайт. Check out the latest information on the mailing list. и, базирани на същата функция.

This is the registered country of the website and its products. от Фейсбук, Фейсбук ще свърже вашите посещения с вашия потребителск My profile is on Facebook. You must be registered via Facebook and your website can be accessed by Facebook via your post. The Internet is registered with the IP address рес и друга идентифицираща through information.

You can add the “Custom Audiences” feature to your website address: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_ .

Използвани „бисквитки“ (cookie) – от трета страна, която е външна компания, п advertising and marketing used; използват се, за създаване на целева г рупа за рекламни цели.

Срок на „бисквитките“ (cookie) – над 6 months

MailChimp

Not registered with MailChimp - platform for online marketing, operated by "The Rocket Science Group LLC", ком пания със седалище в щата Джорджия, Съединени Американски Щати. MailChimp is a software provider for automatic marketing and electronics marketing. Alizirana, profiling and personalization of communications and services рти.

This is the reason why the design is effective. у потребителите. Единствените последици за методи за п рофилиране биха довели до получаване на персонализирани маркетингови Offered and registered. Please note that you have been removed and profiled by this person. ърговска комуникация, it's important to know what it's like, it's important to know what it's like. The search is not personalized and offered.

This is the job of a professional, profiled by a student. я) and it's online, MailChimp is automatically activated. and danni: имейл адрес на потребителят, телефонен номер, имена, пол, адре с, град, окръг, дата in раждане, номер ( ID) in the port, code for the name, location in the code for the name, location in the box, in the delivery, in the price of the product, in the product/in, in the variation and its product, IP, connection, operation of the system, biskovitka, mestonahodeni спрямо IP, data и watch, spare parts, category, brand, name, label, name хождане с мишката върху бутон за добавяне в количката, скролване надолу- нагоре, добавяне в количката, премахване от количката, избор на вариации, добавяне в списък с желани, Comments, comments and comments on Facebook are posted on this page.

The group is responsible for its registration, the registration of the post. If you are a customer, you will be able to take advantage of this. Don't forget to post 2 months, if you like This is the address given to customers and customers who are responsible for this. от 3 години.

Please note that MailChimp will send you this post online. и (Подизпълнители) намиращи се в ЕИП и САЩ (само за Push Известия), трансфера на лични данни се основава на Защитата на личните данни между ЕС and САЩ; Please note that this is the next period for your child's page и;

Бисквитки: Уебсайта трябва да използва “бисквитка”; от първа страна, както и да предостави достъп до нейната информация на MailChimp . "Biskvitkata" is the post of the post and it is written by the author. You can see what you're doing. The second part is sent to the post This is what you're looking for and it's the most advanced technology in the world. This is the name that means "biskvitka"

This is where the money comes from. имейла върху „Отписване“

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ПРЕДОСТАВЕНАТА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ИНФОРМАЦИЯ?

ДОСТАВЧИКЪТ няма да предоставя каквато и да било лична информация на т рети лица, we read the following words:

 • This is what is normal and what it is – in this organization.
 • The agency and regulatory agency are authorized to do so. кумент за правото да изискат информацията или е на лице лице законова предпо ставка
 • Today's face, it's important to know about marketing and marketing. ния, като те са са декларирали, че са съгласни с нашите условия да запазят ин Format and confirmation and the address is not sent to you. ока защита.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?

Използвайки електронния магазин, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява It's easy to see what happens to you and what you're looking for. This is a guarantee of safe and secure delivery. ПОТРЕБИТЕЛЯТ Please note that the information given is the type of information you have, the company is here ъбират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и If you don't know what you're getting, you'll find out what you're reading about. данни.

При поискване ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да получи безплатна информация, о This means that it is not possible to use it. ПОТРЕБИТЕЛЯ има право по всяко време да откаже личните му данни да бъ дат събиска те да бъдат заличени, коригира neither blocked. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поиска пълното is listed in your profile ички данни свързани снего.

This is the email address you need to send to: contact@eco-fire- france.fr

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

КАК ПРЕДПАЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Сайта е поместен на сървър, който се намира в Отава, Канада и отговаря на Visit the European Union for the protection of online information. Доставчикът на хостинг услугите ни и платформата in the online store and Shopify Inc. .Move to protect your information from your website. от тук: https://www.shopify.com/legal/privacy

Visit the site of its cryptography SSL certificate, encryption standard 256-bit technology ane. It's the newest cryptocurrency in the world, it's in the bank, it's in the bank. Please provide information via security.

The system is destroyed by the Brute-Force attack, which is being prepared by the Brute-Force attack. авляват налучкване на потребителски пароли. If the system blocks your IP address, it is connected to 5 последователни пъти. Допълнително, сайта and защитен с Google ReCaptcha, която да ограничи опитите за вход от automatized robots.

The block is located on the XMLRPC.php website, where it is located and hacked. достъп до съдържание.

Blocked by IP address, used by the administration The panel on the panel is the right one.

Administry panel on the network and security of the cryptocurrency (cryptocurrency) рана на сървъра) and втора парола (криптирана в базата данни).

The registrant is there, you can contact the poluchava parlor here, you can contact us Automatically generated, it can be automatically generated by a symbol, by the manufacturer And you see your profile, in your profile. Паролата is automatically sent to your email address с.

Information about cryptocurrencies is currently being stored in cryptocurrencies. ограничен достъп.

КАКВИ СА ПРОЦЕДУРИТЕ, ПРИ ЕВЕНТУАЛЕН ПРОБИВ В СИГУРНОСТТА НА САЙТ A?

Please note that it is important for you to know what you are looking for. It is important to note that the control and regulation organization – company has been protected by the company. Please note that the date is 72 hours, so you will be informed.

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (КЗЛД)

Address: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Tel: + 359 2 91 53 518

Electronic message: kzld@cpdp.bg

View our regulatory organization: https://www.cpdp.bg

It's the second year of the Polish sports car industry. Link: http://ec.europa.eu/consumers/odr


ИЗМЕНЕНИЯ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

"And this is the name of the police force." I 'm going to tell you about my publication, and I'm going to tell you what the publication is about. заместваща страница. Now it's time to read this data, it's the book and it's published. This new data is located in the city where the child is located on the site. ицата.

This page was posted on 06.04.2022 .